อีเมลล์@เดรส http://bastardguy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-12-2013&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-12-2013&group=16&gblog=52 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Bisuko ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-12-2013&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-12-2013&group=16&gblog=52 Wed, 04 Dec 2013 6:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-08-2013&group=16&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-08-2013&group=16&gblog=51 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Play Black The Worst]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-08-2013&group=16&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-08-2013&group=16&gblog=51 Tue, 20 Aug 2013 10:39:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-07-2013&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-07-2013&group=16&gblog=50 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 131]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-07-2013&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-07-2013&group=16&gblog=50 Wed, 03 Jul 2013 6:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2013&group=16&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2013&group=16&gblog=49 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 130]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2013&group=16&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2013&group=16&gblog=49 Tue, 04 Jun 2013 1:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=30-04-2013&group=16&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=30-04-2013&group=16&gblog=48 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 129]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=30-04-2013&group=16&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=30-04-2013&group=16&gblog=48 Tue, 30 Apr 2013 3:45:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-04-2013&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-04-2013&group=16&gblog=47 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 128]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-04-2013&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-04-2013&group=16&gblog=47 Wed, 03 Apr 2013 1:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-03-2013&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-03-2013&group=16&gblog=46 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 127]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-03-2013&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-03-2013&group=16&gblog=46 Sat, 09 Mar 2013 6:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-02-2013&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-02-2013&group=16&gblog=45 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 126]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-02-2013&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-02-2013&group=16&gblog=45 Wed, 06 Feb 2013 6:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-01-2013&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-01-2013&group=16&gblog=44 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 125]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-01-2013&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-01-2013&group=16&gblog=44 Thu, 03 Jan 2013 20:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-12-2012&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-12-2012&group=16&gblog=43 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 124]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-12-2012&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-12-2012&group=16&gblog=43 Fri, 07 Dec 2012 23:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-11-2012&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-11-2012&group=16&gblog=42 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 123]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-11-2012&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-11-2012&group=16&gblog=42 Tue, 06 Nov 2012 5:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-10-2012&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-10-2012&group=16&gblog=41 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 122]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-10-2012&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-10-2012&group=16&gblog=41 Tue, 09 Oct 2012 15:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-08-2012&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-08-2012&group=16&gblog=40 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 121]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-08-2012&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-08-2012&group=16&gblog=40 Wed, 08 Aug 2012 5:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-07-2012&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-07-2012&group=16&gblog=39 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 120]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-07-2012&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-07-2012&group=16&gblog=39 Tue, 10 Jul 2012 5:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-06-2012&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-06-2012&group=16&gblog=37 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 119]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-06-2012&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-06-2012&group=16&gblog=37 Fri, 08 Jun 2012 5:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2012&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2012&group=16&gblog=36 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 118]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2012&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2012&group=16&gblog=36 Thu, 10 May 2012 5:30:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-04-2012&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-04-2012&group=16&gblog=35 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 117]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-04-2012&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-04-2012&group=16&gblog=35 Tue, 10 Apr 2012 5:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-03-2012&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-03-2012&group=16&gblog=34 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 116]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-03-2012&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=07-03-2012&group=16&gblog=34 Wed, 07 Mar 2012 5:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-02-2012&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-02-2012&group=16&gblog=33 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 115]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-02-2012&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-02-2012&group=16&gblog=33 Thu, 09 Feb 2012 5:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-01-2012&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-01-2012&group=16&gblog=32 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 114]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-01-2012&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-01-2012&group=16&gblog=32 Wed, 11 Jan 2012 5:28:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-12-2011&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-12-2011&group=16&gblog=31 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 113]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-12-2011&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-12-2011&group=16&gblog=31 Tue, 06 Dec 2011 5:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-11-2011&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-11-2011&group=16&gblog=30 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 112]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-11-2011&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-11-2011&group=16&gblog=30 Sat, 05 Nov 2011 5:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-10-2011&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-10-2011&group=16&gblog=29 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 111]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-10-2011&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-10-2011&group=16&gblog=29 Fri, 14 Oct 2011 5:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-08-2011&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-08-2011&group=16&gblog=28 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 110]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-08-2011&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-08-2011&group=16&gblog=28 Tue, 09 Aug 2011 5:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-07-2011&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-07-2011&group=16&gblog=27 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 109]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-07-2011&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-07-2011&group=16&gblog=27 Tue, 12 Jul 2011 5:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-06-2011&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-06-2011&group=16&gblog=26 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 108]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-06-2011&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=06-06-2011&group=16&gblog=26 Mon, 06 Jun 2011 5:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2011&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2011&group=16&gblog=25 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 107]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2011&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-05-2011&group=16&gblog=25 Tue, 10 May 2011 5:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-04-2011&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-04-2011&group=16&gblog=24 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 106]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-04-2011&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-04-2011&group=16&gblog=24 Fri, 08 Apr 2011 5:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-03-2011&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-03-2011&group=16&gblog=23 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 105]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-03-2011&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-03-2011&group=16&gblog=23 Fri, 11 Mar 2011 5:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-02-2011&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-02-2011&group=16&gblog=22 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 104]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-02-2011&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-02-2011&group=16&gblog=22 Tue, 08 Feb 2011 5:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-01-2011&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-01-2011&group=16&gblog=21 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 103]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-01-2011&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-01-2011&group=16&gblog=21 Wed, 12 Jan 2011 5:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-12-2010&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-12-2010&group=16&gblog=20 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 102]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-12-2010&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-12-2010&group=16&gblog=20 Wed, 08 Dec 2010 5:23:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-11-2010&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-11-2010&group=16&gblog=19 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 101]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-11-2010&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-11-2010&group=16&gblog=19 Tue, 09 Nov 2010 5:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-10-2010&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-10-2010&group=16&gblog=18 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 100]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-10-2010&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-10-2010&group=16&gblog=18 Fri, 08 Oct 2010 5:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-08-2010&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-08-2010&group=16&gblog=17 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 99]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-08-2010&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-08-2010&group=16&gblog=17 Thu, 19 Aug 2010 5:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-07-2010&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-07-2010&group=16&gblog=16 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 98]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-07-2010&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-07-2010&group=16&gblog=16 Fri, 16 Jul 2010 5:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=15 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 97]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=15 Mon, 05 Jul 2010 5:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=14 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 96]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=14 Mon, 05 Jul 2010 5:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=13 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 95]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=13 Mon, 05 Jul 2010 5:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=12 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 94]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=12 Mon, 05 Jul 2010 5:21:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=11 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 93]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=11 Mon, 05 Jul 2010 5:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=10 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 92]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=10 Mon, 05 Jul 2010 5:20:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=15&gblog=18 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[suphan hansa barbarian lane 19/02/2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=15&gblog=18 Wed, 22 Feb 2012 16:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-02-2012&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-02-2012&group=15&gblog=17 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[ssu ling night party of crows gang 25/12/2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-02-2012&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-02-2012&group=15&gblog=17 Tue, 21 Feb 2012 3:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-04-2011&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-04-2011&group=15&gblog=16 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting8 Hua-Hin 12-13/04/2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-04-2011&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-04-2011&group=15&gblog=16 Mon, 25 Apr 2011 18:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-12-2010&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-12-2010&group=15&gblog=15 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting7 common ground music bar 25/12/2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-12-2010&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-12-2010&group=15&gblog=15 Mon, 27 Dec 2010 2:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2011&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2011&group=14&gblog=30 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[turnblack series preorder now]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2011&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2011&group=14&gblog=30 Sun, 26 Jun 2011 3:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2011&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2011&group=14&gblog=29 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[turnblack series preorder on 26 / 6 /2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2011&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2011&group=14&gblog=29 Sat, 04 Jun 2011 1:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-02-2011&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-02-2011&group=14&gblog=28 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[turnblack demo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-02-2011&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=14-02-2011&group=14&gblog=28 Mon, 14 Feb 2011 20:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-07-2010&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-07-2010&group=14&gblog=27 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[bullshit]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-07-2010&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-07-2010&group=14&gblog=27 Thu, 08 Jul 2010 5:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=24-06-2010&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=24-06-2010&group=14&gblog=20 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[leather jacket]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=24-06-2010&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=24-06-2010&group=14&gblog=20 Thu, 24 Jun 2010 5:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-06-2010&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-06-2010&group=14&gblog=18 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[shoes]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-06-2010&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=21-06-2010&group=14&gblog=18 Mon, 21 Jun 2010 4:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-06-2010&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-06-2010&group=14&gblog=17 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[biker rider motors]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-06-2010&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=19-06-2010&group=14&gblog=17 Sat, 19 Jun 2010 4:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-06-2010&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-06-2010&group=14&gblog=16 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[glasses crows style]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-06-2010&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-06-2010&group=14&gblog=16 Thu, 17 Jun 2010 4:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-06-2010&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-06-2010&group=14&gblog=15 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[fc tfoa official wear]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-06-2010&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-06-2010&group=14&gblog=15 Wed, 16 Jun 2010 3:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-06-2010&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-06-2010&group=14&gblog=12 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[5 brand of jeans at osaka]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-06-2010&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=11-06-2010&group=14&gblog=12 Fri, 11 Jun 2010 3:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-06-2010&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-06-2010&group=14&gblog=11 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[japan denim]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-06-2010&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=10-06-2010&group=14&gblog=11 Thu, 10 Jun 2010 3:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-06-2010&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-06-2010&group=14&gblog=10 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[momotaro jeans]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-06-2010&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=09-06-2010&group=14&gblog=10 Wed, 09 Jun 2010 3:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-04-2013&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-04-2013&group=13&gblog=23 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Fact About Crows Explode]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-04-2013&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=12-04-2013&group=13&gblog=23 Fri, 12 Apr 2013 2:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-08-2012&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-08-2012&group=13&gblog=22 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Refer CROWS ZERO III]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-08-2012&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=16-08-2012&group=13&gblog=22 Thu, 16 Aug 2012 23:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-09-2011&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-09-2011&group=13&gblog=21 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[“QP” azuma ryo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-09-2011&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=03-09-2011&group=13&gblog=21 Sat, 03 Sep 2011 1:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-06-2010&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-06-2010&group=13&gblog=20 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[crows game III]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-06-2010&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=27-06-2010&group=13&gblog=20 Sun, 27 Jun 2010 6:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2010&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2010&group=13&gblog=19 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[crows game II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2010&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-06-2010&group=13&gblog=19 Sat, 26 Jun 2010 6:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-06-2010&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-06-2010&group=13&gblog=18 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[crows game I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-06-2010&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-06-2010&group=13&gblog=18 Fri, 25 Jun 2010 6:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2010&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2010&group=13&gblog=15 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[crows cover]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2010&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-06-2010&group=13&gblog=15 Fri, 04 Jun 2010 5:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=5 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[The History of Japanese Doll]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=5 Thu, 04 Aug 2011 5:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[The History of Chinese Doll]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=4 Thu, 04 Aug 2011 4:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=3 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[The History of Asian Doll]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=3 Thu, 04 Aug 2011 4:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=2 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[The History of Doll World]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=2 Thu, 04 Aug 2011 4:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[The History of Doll]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-08-2011&group=18&gblog=1 Thu, 04 Aug 2011 3:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=9 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Dive Perfection II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=9 Sun, 18 Sep 2011 18:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=8 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Dive Perfection I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=18-09-2011&group=17&gblog=8 Sun, 18 Sep 2011 17:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=7 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Crows_Supplementary story]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=7 Tue, 31 May 2011 15:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=6 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Crows_Gaiden II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=6 Tue, 31 May 2011 14:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=5 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Crows_Gaiden I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=5 Tue, 31 May 2011 14:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Crows_The Aftermath II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=4 Tue, 31 May 2011 14:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=3 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Crows_The Aftermath I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2011&group=17&gblog=3 Tue, 31 May 2011 14:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-10-2010&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-10-2010&group=17&gblog=2 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[katteni takahashi hiroshi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-10-2010&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=25-10-2010&group=17&gblog=2 Mon, 25 Oct 2010 1:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-10-2010&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-10-2010&group=17&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[figure oh premium series black box]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-10-2010&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=20-10-2010&group=17&gblog=1 Wed, 20 Oct 2010 1:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=9 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 91]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-07-2010&group=16&gblog=9 Mon, 05 Jul 2010 5:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=8 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 90]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=8 Sun, 04 Jul 2010 5:19:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=7 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Chapter 89 [Season 3]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=7 Sun, 04 Jul 2010 5:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=6 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Chapter 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=6 Sun, 04 Jul 2010 5:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=5 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Chapter 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=5 Sun, 04 Jul 2010 5:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Chapter 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=4 Sun, 04 Jul 2010 5:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=3 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Chapter 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=3 Sun, 04 Jul 2010 5:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=2 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Chapter 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=2 Sun, 04 Jul 2010 5:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[Worst Gaiden Chapter 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=04-07-2010&group=16&gblog=1 Sun, 04 Jul 2010 5:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=6 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting6 apex siam square 12/09/2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=6 Mon, 31 May 2010 2:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=5 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting5 in love bar restaurant 25/10/2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=5 Mon, 31 May 2010 2:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting4 the water front 06/09/2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=4 Mon, 31 May 2010 2:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=3 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting3 hippie de bar 12/07/2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=3 Mon, 31 May 2010 2:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=2 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting2 century the movie plaza 01/05/2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=2 Mon, 31 May 2010 2:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[meeting1 the good view restaurant 02/11/2007]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=31-05-2010&group=15&gblog=1 Mon, 31 May 2010 2:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-06-2010&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-06-2010&group=14&gblog=8 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[independent jeans]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-06-2010&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=05-06-2010&group=14&gblog=8 Sat, 05 Jun 2010 3:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=29-05-2010&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=29-05-2010&group=14&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[start second coming]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=29-05-2010&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=29-05-2010&group=14&gblog=1 Sat, 29 May 2010 3:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-07-2010&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-07-2010&group=13&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[crows zero III]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-07-2010&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=17-07-2010&group=13&gblog=4 Sat, 17 Jul 2010 6:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[summary of vote the best photo bTg t-shirt II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 Wed, 08 Sep 2010 3:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[summary of vote the best photo bTg t-shirt I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 Wed, 08 Sep 2010 3:10:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-08-2010&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-08-2010&group=9&gblog=3 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[finding impression the best photo bTg t-shirt]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-08-2010&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=26-08-2010&group=9&gblog=3 Thu, 26 Aug 2010 2:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=02-07-2010&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=02-07-2010&group=9&gblog=2 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[tfoa 7th generation t-shirt]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=02-07-2010&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=02-07-2010&group=9&gblog=2 Fri, 02 Jul 2010 2:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-06-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-06-2010&group=3&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[t.f.o.a jeans [demo project]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-06-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-06-2010&group=3&gblog=1 Tue, 01 Jun 2010 2:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=5 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[the spirit of leather V 11/02/2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=5 Wed, 22 Feb 2012 15:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=4 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[the spirit of leather IV 07/01/2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=22-02-2012&group=1&gblog=4 Wed, 22 Feb 2012 3:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=13-09-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=13-09-2010&group=1&gblog=3 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[the spirit of leather II 31/07/2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=13-09-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=13-09-2010&group=1&gblog=3 Mon, 13 Sep 2010 2:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-09-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-09-2010&group=1&gblog=2 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[the spirit of leather III 11/09/2010 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-09-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=01-09-2010&group=1&gblog=2 Wed, 01 Sep 2010 2:48:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=28-11-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=28-11-2010&group=1&gblog=1 http://bastardguy.bloggang.com/rss <![CDATA[the spirit of leather I 13/07/2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=28-11-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bastardguy&month=28-11-2010&group=1&gblog=1 Sun, 28 Nov 2010 2:50:42 +0700